ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На 17.11.2023 г. поради профилактични ремонтни дейности, „ВиК“ ЕООД – Смолян, няма да работи с клиенти до 14:00 часа!

Прочети повече

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

След аварийни или планови спирания на водоподаването е възможно да възникнат отклонения в качеството на водата.

Прочети повече

Аварии, режими и планирани спирания

Поради авария на разпределителен водопровод, на 30.11.2023г. /четвъртък/ от 15:00 до 19:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването на потребителите на ул. „Зорница“! Прочети повече

Поради авария на спирателен кран, на 30.11.2023г. /четвъртък/ от 10:00 до 12:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването на потребителите на ул. „Спартак“! Прочети повече

Поради авария на довеждащ водопровод от ПСПВ Стърница, на 30.11.2023г. /четвъртък/ от 10:00 до 17:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването на потребителите на с. Оряховец и с. Вишнево! Прочети повече

Поради авария на разпределителен водопровод, на 24.11.2023г. /петък/ от 09:30 до 12:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването на потребителите към предприятие ЕМЕ Комуна и ул. „Васил Райдовски“! Прочети повече

Поради превключване на водопровод, на 24.11.2023г. /петък/ от 10:00 до 14:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването на потребителите на с. Момчиловци ! Прочети повече

Поради авария на главен водопровод, на 23.11.2023г. /Четвъртък/ от 10:00 до 14:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването на потребителите на ул. „Орфееви скали“, ул. „Кайнадина“ и кв. Станевска ! Прочети повече

Начини на плащане

За ваше удобство предлагаме плащане в брой на каса или онлайн от всякъде и по всяко време.

Актуални проекти

Интегриран воден проект на агломерация Смолян

С изпълнението на проекта се цели изпълнение на нормативно установените задължения за постигане на пълно съответствие на агломерация Смолян с изискванията на Директива 91/271/ЕИО. В резултат от изпълнение на проекта ще бъдат намалени загубите на вода във водопреносната мрежа и ще бъде подобрено водоснабдяването на населението на град Смолян.

Прочети повече

Последни новини

Профил на купувача

Процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки

Обява

Предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на "В и К" ЕООД Смолян за комплексно банково обслужване".

№ 545 - Събиране на оферти

Предмет: „Доставка, осъществявана чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на екипа за управление на проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ на „ВиК“ ЕООД гр. Смолян“..

№ 540 - Публично състезание

Предмет: „Доставка на тръби“ по две обособени позиции: „Доставка на тръби HDPE тип PE 100 и РЕ 100 RC с диаметри от Ф 25 до Ф 450“ и „Доставка на канализационни тръби PEHD с диаметри от Ф 160 до Ф 1000“.