Съобщение

Съобщение: На 12.06.2024 год. от 10.30 часа в сградата на "ВиК" ЕООД, етаж 2, в кабинета на главен инженер, ще се отварят постъпилите оферти за обслужващи банки.

Прочети повече

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

След аварийни или планови спирания на водоподаването е възможно да възникнат отклонения в качеството на водата.

Прочети повече

Аварии, режими и планирани спирания

Поради авария на разпределителен водопровод, на 21.06.2024 г. /петък/, ще бъде нарушено водоподаването на ул. „Гордю Войвода“ Висока зона от 09:00 до 13:00 часа. Прочети повече

Поради превключване на водопровод, на 20.06.2024 г. /четвъртък/, ще бъде нарушено водоподаването на ул. „Васил Райдовски“ от 13:00 часа до 16:00 часа . Прочети повече

Поради авария на разпределителен водопровод, на 14.06.2024 г. /петък/, ще бъде нарушено водоподаването от 09:00 часа до 15:00 часа на ул. „Тинтява“, ул. „Явор“, кв. Саята и Централна градска част на гр. Девин Прочети повече

Поради авария на Главен спирателен кран, на 13.06.2024 г. /четвъртък/, ще бъде нарушено водоподаването от 10:00 часа до 15:00 часа на следните улици: ул. „Първи май“ ул. „Любен Каравелов“ ул. „Възраждане“ Прочети повече

Поради авария на сградно водопроводно отклонение, на 13.06.2024 г. /четвъртък/, от 10:00 до 14:00 часа ще бъде нарушено водоподаването в Долно Райково. Прочети повече

Начини на плащане

За ваше удобство предлагаме плащане в брой на каса или онлайн от всякъде и по всяко време.

Актуални проекти

Интегриран воден проект на агломерация Смолян

С изпълнението на проекта се цели изпълнение на нормативно установените задължения за постигане на пълно съответствие на агломерация Смолян с изискванията на Директива 91/271/ЕИО. В резултат от изпълнение на проекта ще бъдат намалени загубите на вода във водопреносната мрежа и ще бъде подобрено водоснабдяването на населението на град Смолян.

Прочети повече

Последни новини

Профил на купувача

Процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки

„Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на "ВиК" ЕООД гр. Смолян за комплексно банково обслужване“

„Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на "ВиК" ЕООД гр. Смолян за комплексно банково обслужване“.

Обява

Предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на "В и К" ЕООД Смолян за комплексно банково обслужване".

№ 545 - Събиране на оферти

Предмет: „Доставка, осъществявана чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на екипа за управление на проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ на „ВиК“ ЕООД гр. Смолян“..