За физически лица

Система за разплащане на сметки от физически лица:
Моля, използвайте системата за разплащане ePay за физически лица.


За юридически лица

Система за разплащане на сметки от юридически лица:
„ВиК” ЕООД – Смолян уведомява всички юридически лица, които са избрали като начин на плащане услугата „платежно нареждане”, че в дружестото вече е въведена нова услуга, наречена Е-фактура, преназначена за сигурно изпращане и получаване (по криптирана SSL връзка) на електронни фактури, документи и сметки, която дава възможност на регистрираните в e-faktura потребители, напълно в онлайн режим, да получават, преглеждат и потвърждават електронни фактури и сметки, както и да hr заплащат онлайн директно в сайта на e-faktura.

Електронната фактура е официален, одобрен от НАП, документ, подписан с валиден Квалифициран Eлектронен Подпис (КЕП) и е напълно равностойна на съответния си хартиен носител. Електронната ф-ра е електронен документ, валиден пред всички държавни институции - НАП, Митници, Търговски банки и др. (виж Писмо на НАП Изх. № 24-34-550/27.09.2007)

Повече информация за самата услуга можете да получите в електронния сайт на доставчика "БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ" АД - (www.efaktura.bg), както и за издаване на УЕП - (www.b-trust.org), а ако предпочитате конвенционалните връзки - на телефон/факс за Смолян: (0301) 6-29-66, или на GSM:(089) 8651 738; (087) 7769 578, "БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ" АД - Представителство Смолян, ул. Средногорец 2, офис 6

За бъдещи клиенти на е-фактура от ВиК ЕООД, Смолян:
Ако желаете Вашата фирма да ползва тази услуга, моля попълнете заявлението по образец и го изпратете на адрес: 4700 гр. Смолян, ул. П.Р.Славейков № 2 до „ВиК” – ЕООД Смолян за отдел „Инкасо” или на email: info@vik-smolyan.com 

B-TRUST(R) и E-FAKTURA(R) са запазена марка на
"БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ" АД