Цена на водата

В сила от 01.01.2024 год. на основание Решение № Ц-29 /22.12.2023 г.  на Комисия за енергийно и водно регулиране се въвеждат нови цени на В и К услуги както следва:

  • Цена за услугата доставяне вода на потребителите – 2,462 лв./ куб. м.
  • Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води – 0,651 лв./ куб. м.
  • Цена за услугата пречистване на отпадъчни води битови и приравнени към тях потребители – 1,363 лв./ куб. м.

            Промишлени и други стопански потребители

  • Степен на замърсяване 1 – 1,872 лв./ куб. м.
  • Степен на замърсяване 2 – 2,243 лв./ куб. м.
  • Степен на замърсяване 3 – 2,958 лв./ куб. м.

 

(В цените не е включен ДДС.)

 

..........................................................................................................................................................................

 

 

 В сила от 01.01.2023 год. на основание Решение № Ц-32/30.12.2022 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране са утвърдени цени на В и К услуги както следва:

·         Цена за услугата доставяне вода на потребителите – 2,143 лв./ куб. м.

·         Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води – 0,595 лв./ куб. м.

·         Цена за услугата пречистване на отпадъчни води битови и приравнени към тях потребители – 1,116 лв./ куб. м.

            Промишлени и други стопански потребители

·         Степен на замърсяване 1 – 1,533 лв./ куб. м.

·         Степен на замърсяване 2 – 1,836 лв./ куб. м.

·         Степен на замърсяване 3 – 2,422 лв./ куб. м.

 

(В цените не е включен ДДС.)

 

..........................................................................................................................................................................

В сила от 01.10.2022 год. на основание Решение № БП-Ц-24 /29.09.2022 г.  на Комисия за енергийно и водно регулиране се въвеждат нови цени на В и К услуги както следва:

·   Цена за услугата доставяне вода на потребителите – 1,879 лв./ куб. м.

·   Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води – 0,293 лв./ куб. м.

·   Цена за услугата пречистване на отпадъчни води битови и приравнени към тях потребители – 0,923 лв./ куб. м.

            Промишлени и други стопански потребители

·  Степен на замърсяване 1 – 1,268 лв./ куб. м.

·  Степен на замърсяване 2 – 1,519 лв./ куб. м.

·  Степен на замърсяване 3 – 2,003 лв./ куб. м.

(В цените не е включен ДДС.)

 

..........................................................................................................................................................................

В сила от 01.01.2021 год. на основание Решение № Ц-46 / 30.12.2020 год. на Комисия по енергийно и водно регулиране се въвеждат нови цени на В и К услуги както следва: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   -  1,369 лв. / куб.м

Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води  -  0,291 лв. / куб.м

Цена за услугата пречистване на отпадъчни води  -  0,486 лв. / куб.м

за промишлени и други стопански обекти:

                 - степен на замърсяване 1  -  0,680 лв. / куб.м

                 - степен на замърсяване 2  -  0,971 лв. / куб.м

                 - степен на замърсяване 3  -  1,214 лв. / куб.м

( В цените не е включен ДДС. )

......................................................................................................................................................................................

 

В сила от 01.01.2020 год. на основание Решение № Ц-37 / 23.12.2019 год. на Комисия по енергийно и водно регулиране се въвеждат нови цени на В и К услуги както следва: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   -  1,391 лв. / куб.м

Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води  -  0,280 лв. / куб.м

Цена за услугата пречистване на отпадъчни води  -  0,523 лв. / куб.м

за промишлени и други стопански обекти:

                 - степен на замърсяване 1  -  0,732 лв. / куб.м

                 - степен на замърсяване 2  -  1,047 лв. / куб.м

                 - степен на замърсяване 3  -  1,307 лв. / куб.м

( В цените не е включен ДДС. )

......................................................................................................................................................................................

В сила от 01.01.2019 год. на основание Решение № Ц-20 / 28.12.2018 год. на Комисия по енергийно и водно регулиране се въвеждат нови цени на В и К услуги както следва: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   -  1,331 лв. / куб.м

Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води  -  0,217 лв. / куб.м

Цена за услугата пречистване на отпадъчни води  -  0,510 лв. / куб.м

за промишлени и други стопански обекти:

                 - степен на замърсяване 1  -  0,714 лв. / куб.м

                 - степен на замърсяване 2  -  1,019 лв. / куб.м

                 - степен на замърсяване 3  -  1,274 лв. / куб.м

( В цените не е включен ДДС. )