СЪОБЩЕНИЕ

Поради отстранена водопроводна авария, на 18.04.2024 г. /четвъртък / и 19.04.2024 г. /петък/, водата в с. Момчиловци, няма да бъде годна за питейни нужди, само за битови.

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

Поради отстранена водопроводна авария, на 18.04.2024 г. /четвъртък / и 19.04.2024 г. /петък/, водата в гр. Мадан няма да бъде годна за питейни нужди, само за битови. Водоноска ще бъде поставена на Централната спирка срещу хотел "Урал".

Прочети повече

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

След аварийни или планови спирания на водоподаването е възможно да възникнат отклонения в качеството на водата.

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Смолян, във връзка с публикации в регионалните медии в гр. Смолян относно Решение № 302 от 12.01.2024 г. по дело 1122/2023 г. засягащо Решение Ц-32/30.01.2022 г. на КЕВР за определяне на коригираните цени на ВиК услугите за 2023 г.

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

Подаваната вода във водопроводната мрежа захранвана от ПСПВ „Хубча“ е с възстановени качества по показателя мътност, отговаря на Наредба №9 от 16 март 2001 г. и може да се използва за питейно-битови нужди.

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с проливните дъждове от 11.02.2024г. /неделя/, подаваната вода във водопроводната мрежа захранвана от ПСПВ "Хубча" е с повишена мътност.

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

Нови цени на ВиК услуги

Прочети повече

Нарушено водоснабдяване

На 10.08.2023г. /четвъртък/ от 08:00 до 17:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването в района на ул. „Христо Ботев“ в кв. Устово.

Прочети повече