Обява

 Предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на "В и К" ЕООД Смолян за комплексно банково обслужване"

Обява - дата на публикуване 27.04.2021 год. 

Приложения - дата на публикуване 27.04.2021 год. 

Проекто договор дата на публикуване 27.04.2021 год. 

Протокол - дата на публикуване 28.05.2021 год.