СЪОБЩЕНИЕ

Поради отстранена водопроводна авария, на 01.03.2024 г./петък/ и 02.03.2024 г. /събота/, водата в гр. Мадан, с. Средногорци, с. Ловци и в кв. Койнарци /гр. Рудозем/ е годна само за битови нужди. "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Смолян

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Смолян, във връзка с публикации в регионалните медии в гр. Смолян относно Решение № 302 от 12.01.2024 г. по дело 1122/2023 г. засягащо Решение Ц-32/30.01.2022 г. на КЕВР за определяне на коригираните цени на ВиК услугите за 2023 г.

Прочети повече

Аварии, режими и планирани спирания

Поради отстраняване на авария на главен водопровод Пловдивци – Мадан, района на с. Средногорци, на 29.02.2024г. /четвъртък/ от 08:00 до 20:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването на потребителите в гр. Мадан, с. Средногорци, с. Ловци и в кв. Койнарци / гр. Рудозем/. Прочети повече

Поради авария на разпределителен водопровод на 27.02.2024. /вторник/ от 14:00 до 16:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването на потребителите на ул. Перелик. Прочети повече

Поради авария на разпределителен водопровод на 26.02.2024. /понеделник/ от 11:30 до 15:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването на потребителите на следните улици: ул. Туристическа ул. Република ул. Явор ул. Труд ул. Обединение Прочети повече

поради подмяна на спирателен кран, на 23.02.2024г. /петък/ от 13:00 до 15:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването на потребителите на следните улици: Соколица Никола Петков Шипка Незабравка Висарион Смоленски Захари Стоянов Прочети повече

Връзка с извършващо се строителство и реконструкция на довеждащия водопровод от РШ 1 до водоем с. Давидково е възникнала авария, която ще бъде отстранена утре по обяд, след доставка на части за нейното отстраняване. Възможно е с. Давидково да остане временно без вода след изчерпване на акумулираната вода във водоема! Прочети повече

Поради авария на разпределителен водопровод на 22.02.2024. /четвърък/ от 08:00 до 12:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването на потребителите в кв. Станевска. Прочети повече

Начини на плащане

За ваше удобство предлагаме плащане в брой на каса или онлайн от всякъде и по всяко време.

Актуални проекти

Интегриран воден проект на агломерация Смолян

С изпълнението на проекта се цели изпълнение на нормативно установените задължения за постигане на пълно съответствие на агломерация Смолян с изискванията на Директива 91/271/ЕИО. В резултат от изпълнение на проекта ще бъдат намалени загубите на вода във водопреносната мрежа и ще бъде подобрено водоснабдяването на населението на град Смолян.

Прочети повече

Последни новини

Профил на купувача

Процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки

Обява

Предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на "В и К" ЕООД Смолян за комплексно банково обслужване".

№ 545 - Събиране на оферти

Предмет: „Доставка, осъществявана чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на екипа за управление на проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ на „ВиК“ ЕООД гр. Смолян“..

№ 540 - Публично състезание

Предмет: „Доставка на тръби“ по две обособени позиции: „Доставка на тръби HDPE тип PE 100 и РЕ 100 RC с диаметри от Ф 25 до Ф 450“ и „Доставка на канализационни тръби PEHD с диаметри от Ф 160 до Ф 1000“.