Проверка на сметка

За физически лица

Абонатният номер и ЕГН, с което сте регистрирани във ВиК, можете да откриете в заглавната част на фактурите, получени при заплащане в брой в касите на дружеството.

Пример:

За юридически лица

Абонатният номер (код) и ЕИК на Вашата фирма (БУЛСТАТ-а, с който сте регистрирани във ВиК), можете да намерите в заглавната част на фактурите, получени при заплащане в брой в касите на дружеството. За абонатите, получаващи фактурите си по електронен път, потърсете идентификаторите си от фактурата си в сайта (www.efaktura.bg).

Пример:

Squared Borders

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.