„Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на "ВиК" ЕООД гр. Смолян за комплексно банково обслужване“

Условия - дата на публикуване 30.05.2024 год.

Приложениядата на публикуване 30.05.2024 год.

Проекто-договордата на публикуване 30.05.2024 год.
 
Съобщение: 
На 12.06.2024 год. от 10.30 часа в сградата на "ВиК" ЕООД, етаж 2, в кабинета на главен инженер, ще се отварят постъпилите оферти за обслужващи банки.