вода от извор "Хубча"

02.07.2018

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД Смолян уведомява своите потрабители, че водата в кв. Устово е годна за пиене и отговаря на качествата по Наредба № 9.

« Обратно към новини