ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ

26.08.2016

На основание установени вътрешни правила за работа на „ВиК“ ЕООД Смолян и във връзка с. чл.40, ал.2 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребители от ВиК оператор гр. Смолян се предоставя последна възможност на абонатите на оператора да погасят просрочените си задължения чрез подписване на споразумение за разсрочено плащане при следните условия :

  •  Първоначална вноска в размер на 30 % от стойността на задължението

Или

  • Първоначална вноска в размер на 50 % от стойността на задължението, в случай че водоподаването до обекта е преустановено по реда на ОУ.

Остатъкът от задължението следва да бъде платен на работни вноски, в срок от два месеца от подписване на споразумението.

Допълнителна информация :

При неспазване на поетите със споразумението задължения, не се допуска подписване на ново такова, а водоподаването се прекъсва без следващо предупреждение, продължават се и съдопроизводствените действия, предприети преди сключване на споразумението. Текущите ежемесечни сметки, възникнали след сключването на споразумението, не са предмет на споразумението, като те не могат да бъдат плащани разсрочено. Съгласно чл.43, ал.1 от общите условия, възстановяването на водоподаването се извършва в срок от три работни дни от сключване на споразумението за разсрочено плащане и след заплащането на установената такса за включване.

« Обратно към новини