Важно съобщение!

18.04.2023

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД Смолян Ви уведомява, че приключи реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на село Елховец и считано от 01.05.2023г. ще бъде преустановено водоподаването по старата водопреносна мрежа.

Напомняме, че за включването Ви към новоизградената мрежа, чрез водомерен възел, е необходимо да изградите водомерна шахта до 2м. от уличната регулационна линия с подходящи размери и подходящ капак, съгласно изискванията на чл. 11 от Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи.

Мястото на водомерната шахта, определете съвместно с ръководителя на Експлоатационен район Рудозем /тел. 088 565 77 47/.

Абонати със задължения към ВиК ЕООД гр. Смолян, няма да бъдат включени към новоизградената мрежа.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

« Обратно към новини