СЪОБЩЕНИЕ

05.01.2023

  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Смолян, уведомява своите потребители, че на основание Решение № Ц-32/ 30.12.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 01.01.2023 г. са утвърдени нови цени на водоснабдителните и канализационни услуги на ВиК ЕООД гр. Смолян, както следва:

 

·        Цена за услугата доставяне вода на потребителите – 2,143 лв./ куб. м.

·        Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води – 0,595 лв./ куб. м.

·        Цена за услугата пречистване на отпадъчни води битови и приравнени към тях потребители – 1,116 лв./ куб. м.

   

Промишлени и други стопански потребители

·        Степен на замърсяване 1 – 1,533 лв./ куб. м.

·        Степен на замърсяване 2 – 1,836 лв./ куб. м.

·        Степен на замърсяване 3 – 2,422 лв./ куб. м.

 

В цените не е включен ДДС.

« Обратно към новини