СЪОБЩЕНИЕ

30.09.2022

 

СЪОБЩЕНИЕ

  

 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Смолян, уведомява своите потребители, че на основание Решение № БП-Ц-24 / 29.09.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 01.10.2022 г. са утвърдени нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги на ВиК ЕООД гр. Смолян, както следва:

 

-         Цена за услугата доставяне вода на потребителите – 1,879 лв./ куб. м.

-         Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води – 0,293 лв./ куб. м.

-         Цена за услугата пречистване на отпадъчни води битови и приравнени към тях потребители – 0,923 лв./ куб. м.

   

Промишлени и други стопански потребители

-         Степен на замърсяване 1 – 1,268 лв./ куб. м.

-         Степен на замърсяване 2 – 1,519 лв./ куб. м.

-         Степен на замърсяване 3 – 2,003 лв./ куб. м.

 

В цените не е включен ДДС.

 

  

От ръководството

 

« Обратно към новини