СЪОБЩЕНИЕ

13.07.2022

ВиК ЕООД гр. Смолян уведомява своите потребители, че внася за разглеждане нов бизнес план в Комисията за енергийно и водно регулиране за регулаторен период 2022 – 2026 г. и подава заявление за утвърждаване и одобряване на цени и ВиК услуги, както следва:

 

ЕИК по БУЛСТАТ 830166530

Услуга

Мярка

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

1.

Доставяне на вода на потребителите

 

 

 

 

 

 

1.1.

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб.м

1.868

2.097

2.306

2.490

2.612

2.

Отвеждане на отпадъчни води

 

 

 

 

 

 

2.1.

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб.м

0.293

0.584

0.610

0.632

0.638

3.

Пречистване на отпадъчни води

 

 

 

 

 

 

3.1.

Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители

лв./куб.м

0.956

1.127

1.285

1.391

1.457

3.2.

Промишлени и други стопански потребители

 

 

 

 

 

 

3.2.1.

степен на замърсяване 1

лв./куб.м

1.313

1.548

1.765

1.910

2.001

3.2.2.

степен на замърсяване 2

лв./куб.м

1.573

1.854

2.114

2.289

2.397

3.2.3.

степен на замърсяване 3

лв./куб.м

2.074

2.445

2.788

3.018

3.161

4.

Доставяне на вода с непитейни качества

лв./куб.м

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.

Доставяне на вода на друг ВиК оператор

лв./куб.м

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

Цените са без включен ДДС.

 

Предложението до КЕВР ще бъде отправено съгласно чл.19 от Наредбата за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

« Обратно към новини