СЪОБЩЕНИЕ

28.06.2021

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

„В и К“ ЕООД Смолян уведомява своите потребители, че внася за разглеждане нов бизнес план в Комисията за енергийно и водно регулиране за регулаторен период 2022 – 2026 г. и подава заявление за утвърждаване и одобряване на цени и ВиК услуги, както следва: 

Услуга

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

Цена за услугата – доставяне на вода на потребители

1.672

1.837

1.989

2.154

2.353

Цена на услугата – отвеждане на отпадъчни води

0.318

0.556

0.572

0.591

0.602

Цена на услугата – пречистване на отпадъчни води за битови и приравнените към тях потребители

0.845

0.893

0.967

1.058

1.149

Промишлени и други стопански потребители

 

 

 

 

 

степен на замърсяване 1

0.930

0.982

1.064

1.164

1.264

степен на замърсяване 2

1.511

1.597

1.729

1.892

2.055

степен на замърсяване 3

1.914

2.022

2.190

2.396

2.602

 

В цените не е включено ДДС.

Предложението до КЕВР ще бъде отправено съгласно чл.19 от Наредбата за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

Оповестените цени са прогнозни и предстои да бъдат разглеждани и обсъждани в контекста на поставените пред ВиК оператора цели от местните власти, областната управа, Български ВиК холдинг ЕАД, МРРБ и най-вече КЕВР, преди да бъдат утвърдени и да влязат в сила от 01.01.2022 година.

« Обратно към новини