СЪОБЩЕНИЕ

31.12.2020

 

СЪОБЩЕНИЕ

   „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Смолян, уведомява своите потребители, че на основание Решение № Ц – 46/ 30.12.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и чл. 20 от ЗРВКУ, са утвърдени считано от 01.01.2021 г., цени без ДДС на В и К услуги, както следва:

-         Цена за услугата доставяне вода на потребителите – 1,369 лв./ куб. м.

-         Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води – 0,291 лв./ куб. м.

-         Цена за услугата пречистване на отпадъчни води битови и приравнени към тях потребители – 0,486 лв./ куб. м.

   Промишлени и други стопански потребители

-         Степен на замърсяване 1 – 0,680 лв./ куб. м.

-         Степен на замърсяване 2 – 0,971 лв./ куб. м.

-         Степен на замърсяване 3 – 1,214 лв./ куб. м.

 

  

От ръководството

 

« Обратно към новини