СЪОБЩЕНИЕ

09.12.2020

  

СЪОБЩЕНИЕ

 

   Ръководството на "ВиК" ЕООД Смолян, уведомява своите потребители, че във връзка с настъпили обстоятелства довели до значително увеличение на икономически обоснованите разходи за ел. енергия за осигуряване на ВиК услугата - доставка вода на потребителите, ще депозира заявление до КЕВР /Комисията за енергийно и водно регулиране/ за увеличение на одобрената цена по бизнес план за 2021 г. както следва -

-       Цена за доставка на вода на потребителите е 1,488 лв./ куб.м.

Цената е без ДДС.

Предложението до КЕВР ще бъде отправено съгласно чл.19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги.

 

От ръководството

 

« Обратно към новини