РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. ГРОХОТНО

26.08.2019

Във връзка с намаления дебит на водоизточниците от 23.08.2019г. "ВиК" ЕООД Смолян съвместно с кметството въвеждат режим на водоподаването.


Режимът ще бъде следния : от 22.00 до 06.00 ч.

Обратно