РЕЖИМ НА ВОДАТА

03.09.2020

Във връзка с намалените водни количества във водоизточниците, "ВиК" ЕООД Смолян съвместно с община Неделино въвежда режим на водоснабдяването.

Режимът ще бъде следният :

  • За всички квартали получаващи питейна вода от ниска зона и жителите и домакинствата разположени на ул. "Напредък" и прилежащите улици към нея се въвежда режим от 06.00 до 13.00 часа.
  • За жителите и домакинствата разположени на ул. "Александър Стамболийски" и прилежащите улици към нея се въвежда режим от 13.00 до 22.00 часа.

Забранява се ползването на питейна вода за поливни нужди .

Обратно