Проверка на сметка на фирми

Уважаеми посетители на сайта!
Абонатният номер (код), който ще търсите, както и ЕИК на Вашата фирма (БУЛСТАТ-а, с който сте регистрирани във ВиК!), можете да проследите от заглавната част на фактурите, получени при заплащане в брой в касите на дружеството.
За абонатите, получаващи фактурите си по електронен път, вижте абонатния си номер (кода) и ЕИК от фактурата си в сайта (www.efaktura.bg)!

Пример:

Абонатен номер:
 
ЕИК (БУЛСТАТ):
 
Captcha