Форма за подаване на показания (Самоотчет) на водомери

Подване на показания (Самоотчет)

От формата по-долу може да ни изпратити показанията на Вашите водомери. В поле Показания на водомери, моля да въведете номера на Вашите водомери и техните показания.
Име:
 

Телефон:
 

Абонатен номер:
 

Показания на водомери: