Относно: Решение за промяна към ОП номер 626455 от 30.09.2014 г.

13.10.2014

Със Заповед № РД-ЗА-467/13.10.2014 год. на Управителя на "ВиК" ЕООД Смолян е прието Решение за промяна № 628333 от 13.10.2014 г. по Обществена поръчка № 626455 от 30.09.2014 г. във връзка с промяна в Тръжна документация с предмет на поръчката: "Доставка на нетна активна електрическа енергия на свободен пазар, за нуждите на обекти, присъединени на ниско и средно напрежение, собственост на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Смолян".
 

« Обратно към новини