НОВИ ЦЕНИ НА ВОДАТА ОТ 01 ЯНУАРИ 2020

30.12.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД Смолян, уведомява своите потребители, че на основание Решение № Ц – 37/23.12.2019г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и чл. 20 от ЗРВКУ, са утвърдени считано от 01.01.2020г. цени без ДДС на ВиК услуги, както следва:

 

Цена за услугата - доставяне на вода на потребителите 1.391
Цена за услугата - отвеждане на отпадъчни води 0.280
Цена за услугата – пречистване на отпадъчни води за битови и приравнени към тях потребители 0.523

Промишлени и др. стопански потребители

- Степен на замърсяване 1
- Степен на замърсяване 2
- Степен на замърсяване 3
 0.732
1.047
1.307

 

« Обратно към новини