НОВИ ЦЕНИ НА ВОДАТА ОТ 01.06.2016 г.

01.06.2016

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД Смолян, уведомява своите потребители, че от 01.06.2016 г. на основание решение № Ц-10 от 31.05.2016 год. на КЕВР и чл.26, ал.2 от Наредбата за регулиране цените на ВиК услуги, се въвежда нови цени както следва :

 

  • Цена за услугата доставяне на вода на потребителите – помпажна ВС – 1.40 лв./куб.м (увеличение на цената с 0.14 лв.)
  • Цена за услугата доставяне на вода на потребителите – гравитачна ВС – 0.99 лв./куб.м (увеличение на цената с 0.23 лв.)
  • Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води – 0.09 лв./куб.м (увеличение на цената с 0.03 лв.)
  • Цена на услугата пречистване на отпадъчни води – 0.49 лв. /куб.м (намаление с 0.08 лв.)

 

В посочените цени не е включено ДДС.

За потребители, които имат водочерпене без водомери, инкасирането ще се извършва съгласно Наредба № 4 от 17.08.2012 год.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

« Обратно към новини