НАРУШЕНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ В СЕЛО ЦРЪНЧА

09.07.2019

Поради обилното поливане, което се извършва от жителите на с. Црънча община Доспат, "ВиК" ЕООД Смолян съобщава, че ще има нарушено водоснабдяване в селото.

Обратно