НАРУШЕНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

13.09.2021

 

    „Водоснабдяване и Канализация" ЕООД Смолян Ви уведомява, че във връзка с  продължителното засушаване и намаляване дебита на водоизточника, както и съгласно заповед № 174 от 13.09.2021г. на Кмета на Община Борино, се въвежда режим на водоподаване за с. Чала за времето от 20:00 до 12:00 часа, считано от 13.09.2021г.

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД Смолян се извинява за неудобството и благодари за разбирането!

        

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Обратно