НАРУШЕНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

23.08.2021

 

    „Водоснабдяване и Канализация" ЕООД Смолян Ви уведомява, че във връзка с продължителното засушаване и намаления дебит на водоизточниците, както и съгласно заповед на Кмета на Община Девин, се въвежда режим на водоподаване  от 02.08.2021 година  от 12:00 до 15:00 часа за  с. Осиково.

 

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД Смолян се извинява за неудобството и благодари за разбирането!

        

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

Обратно