НАРУШЕНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

12.01.2021

 В и К ЕООД Смолян, Ви уведомява, че водата в долната част на с. Чуреково и с. Осиково, общ. Девин е негодна за питейно - битови нужди, поради влошено качество вследствие на падналите обилни валежи!

 

 

В и К ЕООД Смолян се извинява за причиненото неудобство!

Обратно