Готов е първият язовир за питейни води изграден през последните 30 години Пловдивци

26.07.2019

Готов е първият язовир за питейни води, изграден през последните 30 години – "Пловдивци", като съоръжението вече има и издадено разрешение за ползване.

Новият язовир ще осигури в изобилие чиста питейна вода за над 40 хил. души в Рудозем и региона.
Ще се изработи проект за пълна рехабилитация на 35,2 км водопровод към новия язовир „Пловдивци“, който захранва общините Мадан и Рудозем.
Стойността на разработката е прогнозно 434 470 лв. без ДДС. Целта е да се създаде пълен работен проект за реконструкция на външен довеждащ водопровод, захранен от открито водохващане от р. Искрец и от извор „Голямата Река“, който ще бъде захранен единствено от язовир „Пловдивци“ след пречиствателната станция за питейни води. Ще се проектират също и водопроводни отклонения до най – близките резервоари.
Наличните тръби в момента са амортизирани и остарели, водовземните съоръжения са компрометирани. Загубите на питейна вода са над 60 %. В общините около новия язовир водата често спира заради аварии по трасето. В сухите месеци загубите са още по – големи и се налага за Мадан да се подава вода от алтернативни водохващания.
Новото съоръжение ще се експлоатира от „ВиК“ ЕООД Смолян.

« Обратно към новини