Цели

Главна цел: ВиК - оператор - гр. Смолян да стане привлекателен за публично частно партньорство.

Основни цели:

  • Намаляване загубите на вода;
  • Повишаване качеството на предоставените ВиК - услуги;
  • Подобряване управлението на оператора;
  • Повишаване квалификацията и мотивацията на персонала;
  • "Обръщане" на оператора към потребителите;
  • Подобряване финансовото състояние.