Внасяне на нов бизнес план на "ВиК" ЕООД Смолян, за период 2017 - 2021 год.

30.06.2016

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД Смолян, уведомява своите потребители, че във връзка с предстоящо внасяне на нов бизнес план в Комисията по енергийно и водно регулиране, за нов регулаторен период 2017 – 2021 год. и подаване на заявление за утвърждаване и одобряване на цени на „ВиК“ услуги, както следва:

 


2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Цена за услугата -доставяне на вода на потребителите
1.259
1.269
1.291
1.318
1.391
Цена за услугата -отвеждане на отпадъчни води
0.094
0.137
0.209
0.262
0.293
Цена за услугата – пречистване на отпадъчни води за битови и приравнени към тях потребители
0.527
0.522
0.522
0.519
0.522

Промишлени и др. стопански потребители

- Степен на замърсяване 1

- Степен на замърсяване 2 

- Степен на замърсяване 3

 

 0.738 

1.055

 1.319


 0.731 

1.044

1.305


 0.731 

1.044

1.305 


 0.727 

1.039

1.298 


 0.730 

1.043

 1.304

В цените не е включено ДДС.

Предложението до КЕВР ще бъде отправено съгласно чл.19 от Наредбата за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО
 

« Обратно към новини