Обслужване на клиенти

 

Централно Управление - гр. Смолян:
Управител тел.: 6-25-98
Главен инженер тел.: 6-24-73
Главен счетоводител тел.: 6-26-37
Технически секретар тел.: 6-25-98
факс: 6-26-29
Производствено-технически отдел тел.: 6-24-67
Счетоводство тел.: 6-24-19
Началник лаборатория тел.: 6-24-48
Специалист обработка данни GSM: 0876125020
Транспорт тел.: 6-27-49
Отдел ВЪТРЕШЕН ОДИТ тел.: 6-27-49
Енерго-механичен отдел тел.: 6-24-74
Специалист "Обществени поръчки" тел.: 6-24-75
Началник склад тел.: 6-25-98
Началник "Инкасо" тел.: 6-25-53
Оператори компютърна обработка към отдел Инкасо тел.: 6-25-53
Човешки ресурси тел.: 6-27-47
Повреди за питейни води - Диспечери тел.: 6-25-16 - денонощно
Канализации

тел.: 6-27-49 GSM: 0885806109 и 0876125045

Каса клиентско обслужване тел:  6-25-97
Водомерна работилница тел.: 6-45-14
 
Експлоатационни Райони:
Водоснабдителен район Смолян тел.: 6-25-39
Водоснабдителен район Превала тел.: 0309-5-84-39
Водоснабдителен район Хубча тел.: 6-45-36
Водоснабдителен район Баните тел.: 03025/22-58
Водоснабдителен район Златоград тел.: 03071/20-07
Водоснабдителен район Рудозем тел.: 0306/5-33-14
Водоснабдителен район Арда тел.: 03026/23-37
Водоснабдителен район Девин тел.: 03041/25-72
Водоснабдителен район Доспат тел.: 03045/20-53
Водоснабдителен район Чепеларе тел.: 03051/20-26
Водоснабдителен район Мадан тел.: 0308/2-24-51
Водоснабдителен район Неделино тел.: 03072/20-94
 
Помпени станции:
Помпена станция "Бралото" - Диспечери тел.: 0301/6-25-16
Помпена станция Мугла тел.: 0305/8-23-83
Помпена станция Пресека тел.: 03071/21-38
Помпена станция Мадан тел.: 0308/2-24-52
Помпена станция "Крайна" тел.: 03071/33-81

Пречиствателни станции - питейни води:
ПСПВ - Превала тел.: 0309/5-84-39
ПСПВ - Хубча тел.: 0301/6-45-36
ПСПВ - Стърница тел.: 0878/929249
Пречиствателни станции - отпадни води:
ПСОВ - Смолян тел.: 0301/8-11-65
ПСОВ - Пампорово тел.: 0309/5-83-09
ПСОВ - Рудозем тел.: 0306/5-31-05 
ПСОВ - Златоград тел.: 03071/24-26
ПСОВ - Мадан тел.: 0308/2-23-10