Обслужване на клиенти

 

Централно Управление - гр. Смолян:
Управител тел.: 0301 / 6-25-98
Главен инженер тел.: 0301 / 6-24-73
Главен счетоводител тел.: 0301 6-26-37
Технически секретар тел.:   0301 / 6-25-98
факс: 0301 / 6-26-29
Производствено-технически отдел тел.: 0301 / 6-24-67
Счетоводство тел.: 0301 / 6-24-19
Началник лаборатория тел.: 0301 / 6-24-48
Специалист обработка данни GSM: 0876125020
Транспорт тел.: 0301 / 6-27-49
Отдел ВЪТРЕШЕН ОДИТ тел.: 0301 / 6-27-49
Енерго-механичен отдел тел.: 0301 / 6-24-74
Специалист "Обществени поръчки" тел.: 0301 / 6-27-49
Началник склад тел.: 0301 / 6-25-98
Началник "Инкасо"                                                                и Оператори компютърна обработка към отдел Инкасо тел.: 0301 / 6-25-53
Лице по защита на личните данни

GSM: 0876125035                                                                        dpo_vik_sm@abv.bg

Човешки ресурси тел.: 0301 / 6-27-47
Повреди за питейни води - Диспечери тел.: 0301 / 6-25-16 - денонощно
Канализации

тел.: 0301 / 6-27-49 GSM: 0885806109 и 0876125045

Каса клиентско обслужване тел:  0301 / 6-25-97
Водомерна работилница тел.: 0301 / 6-45-14    GSM: 0884564109
 
Експлоатационни Райони:
Водоснабдителен район Смолян тел.: 0301 / 6-25-39
Водоснабдителен район Превала тел.: 03095 / 84-39
Водоснабдителен район Хубча тел.: 0301 / 6-45-36
Водоснабдителен район Баните тел.: 03025 / 22-58
Водоснабдителен район Златоград тел.: 03071 / 20-07
Водоснабдителен район Рудозем тел.: 0306 / 5-33-14
Водоснабдителен район Арда тел.: 03026 / 23-37
Водоснабдителен район Девин тел.: 03041 / 25-72
Водоснабдителен район Доспат тел.: 03045 / 20-53
Водоснабдителен район Чепеларе тел.: 03051 / 20-26
Водоснабдителен район Мадан тел.: 0308 / 2-24-51
Водоснабдителен район Неделино тел.: 03072 / 20-94
 
Помпени станции:
Помпена станция "Бралото" - Диспечери тел.: 0301 / 6-25-16
Помпена станция Мугла GSM: 0876125062 ; 0876125067
Помпена станция Пресека тел.: 03071 / 59-20
Помпена станция Мадан тел.: 0308 / 2-24-52
Помпена станция "Крайна" тел.: 03071 / 33-81

Пречиствателни станции - питейни води:
ПСПВ - Превала тел.: 0309 / 5-84-39
ПСПВ - Хубча тел.: 0301 / 6-45-36
ПСПВ - Стърница GSM: 0876184875
Пречиствателни станции - отпадни води:
ПСОВ - Смолян тел.: 0301 / 8-11-65
ПСОВ - Пампорово тел.: 0309 / 5-83-09
ПСОВ - Рудозем тел.: 0306 / 5-31-05 
ПСОВ - Златоград тел.: 03071 / 24-26
ПСОВ - Мадан тел.: 0308 / 2-23-10